CONSULTANCY

Consultancy

Creatief Advies

“Nou succes he.”
Kent u die uitdrukking?
U heeft een opdracht gekregen een event te organiseren, u heeft een ‘soort’  doelstelling, een budget  en de verwachtingen zijn hoog gespannen.  En nu????

Ik ga graag met u om de tafel om u in 1 of meer gesprekken creatief advies te geven. Uw doelstelling, mijn ideeën uw succes!

Effect: u heeft  samen met mij van ‘droge stof’ een verhaal kunnen maken met een duidelijk begin-midden-eind, wat door de deelnemers van uw event wordt beleefd op een door u geregisseerde wijze.

Impactcoaching

 C’est le ton qui fait la musique.
Letterlijk: Het is de toon die muziek maakt tot wat het is.  Betekenis: Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.

Onderzoekers hebben aangetoond dat ongeveer 80% van het effect dat we op anderen hebben, het gevolg is van non-verbaal gedrag onze lichaamstaal: maar ook onze stem, ademhaling en bewegingspatroon.

In 1 tot 5 sessies werken we aan uw non-verbale competenties.

We gaan kijken hoe u:  beweegt  spreekt, klinkt en ademhaalt. Uw krijgt praktische tips en handvatten die de impact van uw presentatie versterken.

Hierbij gaan we uit van de kracht en mogelijkheden waarvan u niet wist dat u ze al die tijd al had. Dit vraagt wel commitment en oefening van u in uw eigen praktijk situatie. Coaching is altijd op maat, veilig, onorthodox en met humor.

Let op ik ben geen therapeut en verwijs u indien nodig graag door.

Effect: u krijgt inzicht in hoe u over komt op anderen en hoe u dit desgewenst kan aanpassen. Verder leert u op een creatieve wijze uzelf te presenteren waarbij we uw sterke punten beter over het voetlicht brengen.